Ακολουθώντας τον Κύριό μας Ιησού Χριστό

«Εάν εμοί διακονή τις, εμοί ακολουθείτω, και όπου ειμί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έσται» και «εάν τις εμοί διακονή, τιμήσει αυτόν ο πατήρ» ειπε ο Κυριος. Ο κάθε χριστιανός με τους όρκους που είπε στην Αγία βάπτιση , πήρε πάνω του την υποχρέωση να είναι δούλος και υπηρέτης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κάθε χριστιανός έχει υποχρέωση να ακολουθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό οπωσδήποτε.
Ονομάζοντας τον εαυτό του ποιμένα των προβάτων, ο Κύριος είπε ότι «τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούε» και «τα πρόβατα αυτώ ακολουθεί, ότι οίδασι την φωνήν αυτού». Φωνή Χριστού – η διδασκαλία του, φωνή Χριστού – το Ευαγγέλιο, η ακολουθία πίσω από το Χριστό στο προορισμό του γήινου ταξιδιού – δραστηριότητα η οποία είναι ολόκ-ληρη κατευθυνόμενη προς τις εντολές Του.
Για να ακολουθήσεις τον Χριστό πρέπει να γνωρίσεις τον λόγο του. Μελέτησε το Ευαγγέλιο και θα μπορέσεις με τη ζωή σου να ακολουθήσεις τον Χριστό.
Όποιος, γεννημένος κατά σάρκα, αναγεννηθεί με την ενέργεια του ιερού βαπτίσ-ματος και κρατήσει αυτή τη μορφή η οποία του δόθηκε με το βάπτισμα, ζώντας με τις διδαχές του Ευαγγελίου, αυτός θα σωθεί. Αυτός θα εισέρθει στην γήινη ύπαρξη με την πνευματική αναγέννηση, και θα εξέλθει από αυτή με ευλογημένο τέλος και στην αιω-νιότητα θα κερδίσει αιώνια και άφθονη, απολαυστική πνευματική ύπαρξη.
«Εάν εμοί διακονή τις, εμοί ακολουθείτω, και όπου ειμί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έσται» και «εάν τις εμοί διακονή, τιμήσει αυτόν ο πατήρ». Που βρισκόταν ο Κύριος όταν είπε αυτά τα λόγια; Βρισκόταν ανάμεσα στους ανθρώπους στη γη στη δυστυχία τους, ταυτόχρονα όμως βρισκόμενος ως θεότητα και εκεί όπου υπήρχε από πριν.
…………………………………………………
Η άρνηση των γήινων προηγείται για να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό. Το δεύτερο δεν μπορεί να υπάρχει στην ψύχη εάν δεν πραγματοποιηθεί το πρώτο. «Ει τις έρχεται προς με και ου μισεί τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δύναταί μου μαθητής είναι· και όστις ου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται οπίσω μου, ου δύναται είναί μου μαθητής».
Πολλοί πλησιάζουν τον Κύριο αλλά λίγοι αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν. Πολ-λοί διαβάζουν το ευαγγέλιο , ευχαριστιούνται, θαυμάζουν τα υψηλά και άγια νοήματα και διδαχές του – λίγοι όμως αποφασίζουν να κατευθύνουν τη συμπεριφορά τους με τους κανόνες που νομοθετεί το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος σε όσους τον πλησιάζουν και θέ-λουν να τον ακολουθήσουν δηλώνει: «ει τις έρχεται προς με και δεν απαρνηθεί τον κόσμο και τον εαυτό του ου δύναταί μου μαθητής είναι... Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπον· σκληρός εστίν ούτος ο λόγος», έλεγαν για τις διδαχές του Σωτήρα ακόμη και τέτοιοι άνθρωποι που ονομάζονταν μαθητές αυτού «τις δύναται αυτού ακούειν;» Έτσι ερμηνεύει το λόγο του Θεού η σαρκική λογική από τη μίζερη κατάστασή της. Ο λόγος του Θεού είναι ζωή, ζωή αιώνια, πραγματική. Με αυτό το λόγο νεκρώνει η σαρκική λογική, η οποία γεννήθηκε από τον αιώνιο θάνατο, η οποία διατηρεί στους ανθρώπους τον αιώνιο θάνατο.
…………………………………………………
Η αμαρτία τόσο πολύ ριζώθηκε σε εμάς με την πτώση μας, ώστε όλη η ουσία, όλες οι κινήσεις της ψυχής έχουν διαπεραστεί από αυτή. Η απόρριψη της αμαρτίας, η οποία είναι ριζωμένη στην ψυχή, γίνεται με την απόρριψη της ψυχής. Τέτοια απόρριψη της ψυχής είναι αναγκαία για να σώσουμε την ψυχή. Απόρριψη της οντότητας, μολυσμέ-νης με την αμαρτία, είναι αναγκαία για να δεχτούμε την οντότητα ανανεωμένη από τον Χριστό. Πετιέται από το δοχείο όλη η τροφή, όταν είναι μολυσμένη με δηλητήριο. Καθαρίζουν πολύ καλά το δοχείο και μετά τοποθετούν σε αυτό τροφή για κατανάλωση. Η τροφή, μολυσμένη με δηλητήριο ονομάζεται και αυτή δηλητήριο.
Για να ακολουθήσουμε τον Χριστό πρέπει πρώτα να αρνηθούμε τη δική μας θέληση και σκέψη - γνώμη. Η θέληση και γνώμη του πεσόντος ανθρώπου είναι αλλοιωμέ-νες από την αμαρτία, αυτές δεν μπορούν να συμφιλιωθούν με την θέληση και γνώμη του Θεού. Ικανός για δεχτεί τη γνώμη του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα απορρίψει τη δική του.
Για να ακολουθήσουμε τον Χριστό θα πάρουμε τον δικό μας σταυρό. Να πάρουμε τον δικό μας σταυρό σημαίνει εθελοντικά, ευχάριστα να υποταχτούμε στη θέληση του Θεού σε όλες τις θλίψεις τις οποίες έστειλε ή άφησε να έρθουν η θεϊκή φροντίδα. Η μουρμούρα και η αγανάκτηση σε όλες τις θλίψεις και κακουχίες σημαίνει η άρνηση του σταυρού. Να ακολουθήσει το Χριστό μπορεί μόνο αυτός που πήρε τον δικό του σταυρό, παραδομένος στη θέληση του Θεού, ταπεινά δεχόμενος ότι είναι άξιος δίκης, καταδίκης και τιμωρίας. Ο Κύριος που μας προτρέπει να απορρίψουμε τον εαυτό μας, να απορρίψουμε τον κόσμο και να φορέσουμε τον σταυρό, μας δίνει δύναμη να εκτελούμε τις διδαχές του. Όποιος αποφασίσει να τηρήσει και προσπαθώντας τηρεί το θέλημά του, αμέσως βλέπει την αναγκαιότητά του. Οι διδαχές οι οποίες με την πρώτη ματιά από τη σαρκική λογική φαίνονται σκληρές, είναι οι πιο λογικές, γεμάτες ευεργεσία, οι οποίες καλούν τους χαμένους να σωθούν, νεκρούς –σε ζωή, θαμμένους στον άδη– στο ουρανό.
Αυτοί που δεν θα αποφασίσουν εθελοντικά να απορρίψουν τον εαυτό τους και τον κόσμο, αναγκάζονται βίαια να το κάνουν και το πρώτο και το δεύτερο. Όταν θα έρθει ο αναπόφευκτος θάνατος, τότε αφήνουν όλα με τα οποία ήταν δεμένοι , φτάνουν ακόμη και στο να πετάνε από πάνω τους το σώμα τους και το αφήνουν στη γη για να το φάνε τα σκουλήκια και η σαπίλα.
Η αλαζονεία και προσκόλληση στα προσωρινά και μάταια – καρποί αυταπάτης, τύφλωσης, ψυχικού θανάτου. Η αλαζονεία είναι παραμορφωμένη αγάπη προς τον εα-υτό σου. Ανόητη και καταστροφική είναι αυτή η αγάπη. Ο υπερήφανος, ο κολλημένος στα προσωρινά και μάταια, στις αμαρτωλές απολαύσεις– είναι εχθρός του εαυτού του, αυτοκτονεί. Θέλοντας να αγαπά και να ικανοποιεί τον εαυτό του, μισεί και καταστρέφει τον εαυτό του, τον σκοτώνει με αιώνιο θάνατο.
…………………………………………………
Αυτός που πέρασε όλη τη ζωή του για να αποκτήσει δόξες, τις πήρε μαζί του στην αιωνιότητα; Δεν άφησε εδώ τους μεγάλους τίτλους του, τις τιμές του, όλη τη λάμψη που τον ακλουθούσε; Αυτός που ξόδεψε όλη τη ζωή του να αποκτήσει πλούτη, μάζεψε πολλά λεφτά, απόκτησε μεγάλη επιφάνεια γης στην ιδιοκτησία του, δημιούργησε διά-φορες εταιρείες οι οποίες του έδιναν μεγάλα εισοδήματα, ζούσε σε παλάτια που έλαμ-παν από μάρμαρα και χρυσό, μετακινούνταν με θαυμάσιες άμαξες και άλογα, τα πήρε μαζί του στην αιωνιότητα;
ΟΧΙ ! Τα άφησε όλα στη γη, ικανοποιώντας την τελευταία ανάγκη του σώματος με λιγοστό κομμάτι γης, το οποίο είναι αναγκαίο και με το οποίο ικανοποιούνται το ίδιο όλοι οι νεκροί .
Όποιος πέρασε τη ζωή του με τις σαρκικές απολαύσεις και χαρές, πέρναγε την ώρα του με φίλους σε παιχνίδια και άλλες απολαύσεις, απολάμβανε τα πλούσια τρα-πέζια, κάποια στιγμή αναγκάζεται από ανάγκη να εγκαταλείψει τον συνηθισμένο τρόπο ζωής. Έρχεται η ώρα για γεράματα, αρρώστιες και κατόπιν η αποχώρηση της ψυχής από το σώμα. Τότε καταλαβαίνουμε, αλλά αργά, ότι η εξυπηρέτηση των ιδιοτροπιών και παθών –είναι αυταπάτη, ότι ζωή για τη σάρκα και αμαρτία– ζωή χωρίς νόημα.
Η επιδίωξη προς τη γήινη ευημερία, πόσο περίεργη είναι; πόσο τερατώδης; Ανα-ζητεί απελπισμένα. Μόλις βρει αυτό που βρήκε, αμέσως χάνει την αξία του και η ανα-ζήτηση αρχίζει με καινούργια δύναμη. Με τίποτα απ’ τα υπάρχοντα δεν είναι ευχαριστημένη, αυτή ζει μόνο με τα μελλοντικά, διψάει μόνο για αυτά που δεν έχει.
Τα ποθητά αντικείμενα μαγεύουν την καρδιά αυτού που τα αναζητά με το όραμα και την ελπίδα ικανοποίησης, εξαπατημένος, συνέχεια εξαπατώμενος, αυτός τα κυνη-γά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, έως ότου τον επισκεφτεί ο απρόσμενος θάνατος. Πώς και με τι να εξηγηθεί αυτή η αναζήτηση, η οποία φέρεται σε όλους ως ο απάνθρω-πος προδότης και κατακτώντας και μαγεύοντας όλους; Στις ψυχές μας είναι εμφυτευ-μένη η επιδίωξη των άπειρων αγαθών. Όμως εμείς πέσαμε και τυφλωμένη από την πτώση η καρδιά αναζητά μέσα στον χρόνο και στη γη αυτό, το οποίο υπάρχει μόνο στην αιωνιότητα και στον ουρανό.
Η μοίρα που βρήκε τους πατέρες και τους αδελφούς μου, θα βρει και εμένα. Πέθαναν αυτή; θα πεθάνω κι εγώ. Θα αφήσω το κελί μου, θα αφήσω τα βιβλία μου και τα ρούχα μου και το γραφείο μου πίσω από το οποίο πέρναγα πολλές ώρες. Θα τα αφήσω όλα τα οποία είχα ανάγκη στη γήινη ζωή μου. Θα βγάλουν το σώμα μου από αυτό το κελί στο οποίο ζω αναμένοντας άλλη ζωή σε άλλη χώρα, θα το βγάλουν το σώμα μου και θα το τοποθετήσουν στη γη, η οποία χρησιμοποιήθηκε σαν αρχή για το ανθρώ-πινο σώμα.
Το ίδιο θα βρει και εσάς αδελφοί οι οποίοι διαβάζετε αυτές τις γραμμές. Θα πεθάνετε κι εσείς, θα αφήσετε στη γη όλα τα γήινα· μόνο με τις ψυχές σας θα εισέρθετε στην αιωνιότητα.